SMITTEHENSYN HOS TØYEN IMPRO

Vi tar smittevern på alvor og har naturligvis tilpasset alle våre kurs så de følger Folkehelseinstituttets råd og tiltak for kulturarrangementer. Det innebærer blant annet mindre grupper enn vanlig (maks 14 deltakere) og at alle øvelser som innebar fysisk kontakt har blitt tatt bort.
 

For våre fysiske kurs har vi to sett med regler: ett som gjelder smittevern og ett som gjelder generell sikkerhet.

For smittevern gjelder blant annet:

  • Munnbind-påbud hvis situasjonen krever det.

  • Ikke host eller nys på hverandre.

  • Ivareta god håndhygiene ved desinfeksjonsvæske, håndvask osv.

  • Hold minst 1 meter avstand til hverandre.

  • Hvis du er syk, hold deg hjemme

 

Antibac og kleenex er tilgjengelig gjennom hele kurset.

For generell sikkerhet gjelder:

  • Ta vare på deg selv.

  • Ta vare på partneren din

  • Ha det gøy.

 

Å ta vare på selv betyr blant annet å ta hensyn til ev. fysiske begrensinger, så man ikke skader seg. Det betyr også at man når som helst kan si nei til å delta i en øvelse. Hos oss er alt frivillig!

Å ta vare på partneren sin betyr blant annet man ikke løfter på, drar eller sliter i hverandre uten samtykke. Det betyr også at man respekterer et nei hvis og når man får det.

Hvis man ikke har det gøy er det som oftest et tegn på at man ikke tar godt nok vare på seg selv eller partneren sin. I så fall kan vi stoppe opp og finne ut av hvordan vi kan ta bedre vare på oss selv og hverandre før vi fortsetter. Instruktør Terje har skrevet mer om dette her.

Ta gjerne kontakt hvis det er mer du lurer på :)

Tilbake til forsiden.

“If everyone took one improv class,

the world would be a better place!”

Jay Sukow